Impressum

Rødekro Aabenraa Modeltogbane Klub

RAMK

V/Formand
Finn Führing
Telf. 2532 5076
E-mail: Fyhring@finnfyhring.dk

IT og Hjemmesiden

V/Bestyrelsemedlem
Jan Ivan Søndengaard
Telf. 2831 8877
web@ramk.dk