Hvad sker i klubben

Her kan du følge med i hvad der sker de forskellige afdelinger.

Vi har en H0 afdeling – en N afdeling samt en elektronik afdeling.

De enkelte afdelinger opdater selv deres område.