Medlemsskab

sker ved at udfylde vores indmeldelseskema.

Aktiv medlem

3 måneders prøvetid.

Kontingentet for året 2017 og for året 2018 er 125 kr. pr. måned. som betales kvartvis forud pr. 1 Januar , 1 april , 1 juli , 1 oktober

Som indbetales på foreningens konto angivelse af medlems navn

Indbetaling sker på Nordea reg. 2237  konto 4387674654

Passiv medlem

Årskontingent er på kr. 225,- (opdateret 12-04-2018)

Passive medlemmer er dem som dukker op en gang i mellem, og deltager i klubbens arrangementer og sociale liv og som ikke vil bygge eller køre på anlægget. Passive medlemmer har ingen stemmeret på generalforsamlingen.

Ungdoms medlem

medlemmer under 18 år, 3 måneders prøvetid.

Ungdoms medlemmer indgår på lige fod som aktive medlemmer, men har ingen stemmeret på generalforsamlingen. Overgår automatisk til aktiv medlem ved det fyldte 18 år uden ny prøvetid