Bestyrelsesmøde den 27.10.2014

Bestyrelsesmøde
Mandag den 27.10.2014 kl.15 i mødelokalet.
Deltager: Finn, Arne, Per, Erik og Poul.
Dagsorden:
1. Formandens orientering
2. Kassererens orientering
3. Øvrige bestyrelsesmedlemmers orientering
4. Status på sager
5. Indkøb
6. Eventuelt.
ad1: Finn orienterede om, at Erik og Arne var godt i gang med baneanlægget og forventede at den blev køreklar til Jul 2014. Per arbejdede med booster til baneanlægget og finn arbejdede med vognlys. Mogens var godt i gang med H0-modul.
ad2: Per udlånte ca. 1000 kr. til indkøb af 3 treskifterspor.
ad3: Intet at bemærke.
ad4: Intet at bemærke.
ad5: Man ønsskede 3 stk. treskifterspor.
ad6: Man enedes om at holde julefrokost i mødelokalet lørdag den 13. december 2014. Tilbud om mad søges af Per og Finn.

Sekretæren
Poul Agerbæk.