Pressemeddelelse fra DMJU Januar 2016

Pressemeddelelse                                                                                                                                                     januar 2016

God anvendelse af en fredet skolebygning

Når en ny modeljernbaneklub ser dagens lys, melder det store problem sig: et lokale til klubbens aktiviteter.

Sådan gik det ikke i Røde Kro. En række personer dannede en ny modeljernbaneklub, Rødekro Aabenraa Modeljernbane Klub, og rettede straks henvendelse til skolen om et muligt lokale. På skolen er der en fredet bygning, der ikke må bruges til undervisning, og her fik klubben hele 4 undervisningslokaler stillet til rådighed. Det oven i købet helt gratis. Man anvender 2 af lokalerne til modeljernbane, 1 til værksted og det sidste som opholds og mødelokale.

Klubben har nu taget et yderligere skridt, idet den nu er indmeldt i modeljernbaneklubbernes fælles organisation Dansk modeljernbane Union (DMJU)

I klubben bygger man nu modeljernbaner – ja flere, fordi man både har modeljernbane i den lille skal N (1:160) og den større skala H0 (1:87). Anlæggene opbygges som de baner, man godt kan lide at se på uden at der er noget eksakt forbillede, ligesom der kan køre alle slags tog og fra mange tidsperioder. Dog er der nok en overvægt af det tyske, fordi det er der allerflest modeller der har som forbillede.

Klubben har 7 medlemmer, der mødes hyppigt i lokalet. Det sociale aspekt medlemmerne imellem vægtes særdeles højt og er den ”lim” der binder klubben sammen. På en normal klubaften starter man således med at spise sammen. Klubben er som de fleste klubber, sammensat af medlemmer med vidt forskellige baggrunde, men med modeljernbanen som fællesnævner.

DMJUs formand, Jan-Ole Hansen byder den nye klub velkommen, og glæder sig over, at endnu en modeljernbaneklub er opstået og tilmed har tilmeldt sig det store klubfælleskab i DMJU. Således kan den nye klub få del i de aktiviteter, som DMJU arrangerer.

For yderligere oplysninger:

Rødekro Aabenraa Modeljernbane Klub: Finn Führing, formand, telefon 25 32 50 76

DMJU: Jan Ole Hansen, formand, telefon 40 76 78 60