Historie

Klubben blev stiftet den 16. september 2013 af en lille flok modelbane entusiaster, der havde svært ved at finde plads til et større anlæg hjemme hos sig selv og var medlemmer af andre klubber langt fra hjemmet. Klubsamværet giver mulighed for et hyggelig samvær omkring etablering af anlægget og håber hen ad vejen der kommer flere interesserede til.

Bestyrelsen undersøgte muligheder for klublokale, kontaktede kommunen og fik anvist nogle klasseværelse i den gamle Rødekro skole, som de sagde ja tak til. Vi er i øjeblikket i færd med at bygge det første anlæg, lægge skinner m.m. i N-skala og en H0 modulbane i hver deres rum, spændende er det at planlægge, bygge og ikke mindst hygge med socialt samvær.

Pdf folder

.

Pressemeddelelse                                                                                                                                                     januar 2016

God anvendelse af en fredet skolebygning

Når en ny modeljernbaneklub ser dagens lys, melder det store problem sig: et lokale til klubbens aktiviteter.

Sådan gik det ikke i Røde Kro. En række personer dannede en ny modeljernbaneklub, Rødekro Aabenraa Modeljernbane Klub, og rettede straks henvendelse til skolen om et muligt lokale. På skolen er der en fredet bygning, der ikke må bruges til undervisning, og her fik klubben hele 4 undervisningslokaler stillet til rådighed. Det oven i købet helt gratis. Man anvender 2 af lokalerne til modeljernbane, 1 til værksted og det sidste som opholds og mødelokale.

Klubben har nu taget et yderligere skridt, idet den nu er indmeldt i modeljernbaneklubbernes fælles organisation Dansk modeljernbane Union (DMJU)

I klubben bygger man nu modeljernbaner – ja flere, fordi man både har modeljernbane i den lille skal N (1:160) og den større skala H0 (1:87). Anlæggene opbygges som de baner, man godt kan lide at se på uden at der er noget eksakt forbillede, ligesom der kan køre alle slags tog og fra mange tidsperioder. Dog er der nok en overvægt af det tyske, fordi det er der allerflest modeller der har som forbillede.

Klubben har 7 medlemmer, der mødes hyppigt i lokalet. Det sociale aspekt medlemmerne imellem vægtes særdeles højt og er den ”lim” der binder klubben sammen. På en normal klubaften starter man således med at spise sammen. Klubben er som de fleste klubber, sammensat af medlemmer med vidt forskellige baggrunde, men med modeljernbanen som fællesnævner.

DMJUs formand, Jan-Ole Hansen byder den nye klub velkommen, og glæder sig over, at endnu en modeljernbaneklub er opstået og tilmed har tilmeldt sig det store klubfælleskab i DMJU. Således kan den nye klub få del i de aktiviteter, som DMJU arrangerer.

For yderligere oplysninger:

Rødekro Aabenraa Modeljernbane Kluben

DMJU: Jan Ole Hansen, formand, telefon 40 76 78 60

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *