H0 anlægget

siden er startet 05-06-2022

Der er arbejde i gang med at lave den nye H0 bane, det vil som udgangs punkt være et anlæg, med to systemer, der vil være 3 stationer Røde Kro, Silkeborg og Uglekær som er af fri fantasi

så der ville begynde at komme mere her.