Impressum

Rødekro Aabenraa Modeltogbane Klub

RAMK

V/Formand
Willy Nielsen
Telf. 2227 1777
E-mail: formand@ramk.dk

IT og Hjemmesiden

V/Bestyrelsemedlem
Jan Ivan Søndengaard
Telf. 2831 8877
web@ramk.dk